BATTLEFIELD-PELIIN LIITTYVIÄ

DIGITAALISIA PALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS

Last Updated: 7 February 2011

1. Sopimuksen laajuus.

Tämä Sopimus määrittää käyttäjän Play4Free Funds-pisteiden tai muun EA:n immateriaalisen valuutan (joihin viitataan tässä Sopimuksessa yhdessä tai erikseen termillä ”Battlefield-immateriaalivaluutta”) sekä kaikkien sellaisten tuotteiden ja palvelujen käytön, joiden kautta käyttäjä voi ostaa tai käyttää Battlefield-immateriaalivaluuttaa (”Battlefield-palvelut”). Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa, tämä Sopimus on käyttäjän ja Electronic Arts Inc:n välinen. Mikäli käyttäjä asuu jossakin muussa maassa, tämä Sopimus on käyttäjän ja EA Swiss Sàrlin välinen. Electronic Arts Inc:n ja EA Swiss Sàrlin yhteystiedot ovat edempänä tässä asiakirjassa. Tässä Sopimuksessa termeillä ”sinä” ja ”käyttäjä” tarkoitetaan kuluttajaa ja termeillä ”EA”, ”me” ja ”meidän” viitataan käyttäjän asuinmaan mukaisesti joko Electronic Arts Inc:iin tai EA Swiss Sàrliin. Tämä Sopimus täydentää EA:n palveluehtoja, jotka käyttäjä hyväksyy luodessaan EA-tilin EA:n sivustolla. EA:n palveluehdot on tässä sisällytetty viitteeksi. EA:n palveluehdot ovat kaikkien EA:n isännöimien verkkosivustojen alareunassa, minkä lisäksi ne saa näkyviin kirjoittamalla selaimen osoitekenttään ”terms.ea.com”. Käyttäjän tulee tulostaa kyseiset asiakirjat, kun hän ostaa Battlefield-immateriaalivaluuttaa. Mikäli EA:n palveluehdot ja tämä Sopimus ovat ristiriidassa, tämä Sopimus määrittää käyttäjän Battlefield-immateriaalivaluutan ostamista ja käyttöä. Jos käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen, käyttäjä hyväksyy, että Battlefield-immateriaalivaluutan käyttö sekä Battlefield-verkkopalvelut ja kaikki niihin liittyvä sisältö ovat tämän Sopimuksen alaisia.

2. Ehtojen muuttaminen.

EA voi koska tahansa muokata tätä Sopimusta, ja uusi Sopimus koskee kaikkia muutoksen jälkeen tehtyjä Battlefield-immateriaalivaluutan ostoksia sekä sisältöoikeuksia, jotka käyttäjä hankkii käyttämällä Battlefield-immateriaalivaluuttaa. Jos EA muokkaa tätä Sopimusta, tieto viimeisimmän päivityksen ajankohdasta päivitetään. Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan Sopimuksen ehdot aina, kun hän ostaa Battlefield-immateriaalivaluuttaa. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muutoksia, hänen tulee lopettaa Battlefield-palveluiden käyttö.

3. EA-rekisteröityminen.

Jos jokin Battlefield-palveluista edellyttää erillisen käyttäjätilin luomista (”EA-tili”), käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava rekisteröintilomakkeessa pyydetyt ajantasaiset, täydelliset ja tarkat tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite. Tämän lisäksi käyttäjää saatetaan pyytää valitsemaan salasana sekä käyttäjä- tai tilitunnus. Käyttäjä- tai tilitunnus ei saa olla kenenkään muun käytössä, se ei saa olla rivo tai loukkaava, se ei saa rikkoa tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia eikä sitä saa käyttää millään tavalla, joka rikkoo tätä Sopimusta tai EA:n palveluehtoja. Käyttäjä on yksin vastuussa salasana- ja tilitietojen salassapidosta, minkä lisäksi käyttäjä on vastuussa tilin kaikesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan EA:lle välittömästi tilin luvattomasta käytöstä tai muusta tietomurrosta (sekä antamaan EA:n pyynnöstä riittävät todisteet luvattomasta käytöstä tai tietomurrosta). EA ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän tilin tai salasanan käytöstä kolmannen osapuolen toimesta, tapahtuipa tilin käyttö tilin omistajan luvalla tai ilman. Käyttäjä on kuitenkin vastuussa sellaisista EA:lle aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän tilin tai salasanan käytöstä kolmannen osapuolen toimesta. Käyttäjä ei missään tapauksessa saa käyttää toisten käyttäjien käyttäjätilejä.

Jos Battlefield-palvelut hyödyntävät yhteisöpalvelusivuston (kuten Facebookin tai MySpacen) tilinhallintaa, käyttäjä on vastuussa kyseisen yhteisöpalvelun salasanan ja tilin salassapidosta, minkä lisäksi käyttäjä on täysin vastuussa kaikesta käyttäjän tilin alaisuudessa suoritetusta toiminnasta.

4. Battlefield-immateriaalivaluutan käyttöoikeus.

Battlefield-immateriaalivaluuttaa voi ostaa Battlefield-palveluiden kautta. EA voi myös myöntää Battlefield-immateriaalivaluuttaa mainoskampanjoiden yhteydessä ja osana turnauksia. Kun käyttäjä ostaa Battlefield-immateriaalivaluuttaa, hän sitoutuu maksamaan EA:n ostotapahtumaan liittämät verot. Kun käyttäjä yllä mainitulla tavalla ostaa tai muuten hankkii Battlefield-immateriaalivaluuttaa, hän saa rajoitetun käyttöoikeuden sellaisen sisällön käsittelyyn ja valintaan, jonka EA on erityisesti määrittänyt saataville osana Battlefield-palveluita (”Battlefield-sisältö”). Battlefield-immateriaalivaluutalla ei ole rahallista arvoa, eikä se ole valuuttaa tai minkäänlaista omaisuutta. Battlefield-immateriaalivaluuttaa voi käyttää ainoastaan Battlefield-sisällön lunastukseen. Battlefield-immateriaalivaluuttaa ei voi myydä tai siirtää, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai miksikään muuksi tuotteeksi tai palveluksi kuin Battlefield-sisällöksi. Battlefield-immateriaalivaluuttaa ei hyvitetä rahallisesti. Käyttäjä ei ole oikeutettu saamaan rahojaan takaisin käyttämättömästä Battlefield-immateriaalivaluutasta. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti käyttäjän käyttöoikeus Battlefield-immateriaalivaluuttaan toimii käyttäjän EA-tilin käyttöoikeuden rinnalla.

5. Battlefield-immateriaalivaluutan käyttöoikeuden kesto.

Battlefield-immateriaalivaluuttaan liittyvä käyttöoikeus astuu voimaan, kun käyttäjä hankkii Battlefield-immateriaalivaluuttaa, ja päättyy päivänä, jolloin jompikumpi seuraavista tapahtuu: immateriaalivaluutan ostamisesta tai saamisesta on kulunut kaksi vuotta (koskee kontekstin mukaan kutakin yksittäistä osto- tai saantitapahtumaa) tai käyttäjän Battlefield-palveluiden käyttöoikeus peruutetaan, estetään tai lopetetaan tämän Sopimuksen kohtien mukaisesti.

6. Ostotapahtuma.

Kun käyttäjä haluaa ostaa Battlefield-immateriaalivaluuttaa, hänen tulee (i) noudattaa Battlefield-palveluiden sivustolla olevia ohjeita; (ii) kirjautua EA-tililleen tarvittaessa (tai luoda EA-tili tarvittaessa); (iii) antaa tarvittavat laskutustiedot; ja (iv) vahvistaa ostettavien tuotteiden lisäksi se, että hän on lukenut ja hyväksynyt Battlefield-peliin liittyviä digitaalisia palveluja koskevan sopimuksen. Tämän jälkeen käyttäjä saa EA:lta tilausvahvistuksen sähköpostiinsa. Käyttäjän tekemä tilaus on ainoastaan hänen asiakkaana tekemänsä Battlefield-immateriaalivaluutan ostotarjous, jossa sovelletaan tilauksessa määriteltyä hintaa ja ehtoja. Käyttäjä saa tilauksensa tiedot vahvistusviestissä, joka lähetetään hänelle sähköpostitse ostotapahtuman jälkeen. Jos käyttäjä ostaa tilausluontoisia Battlefield-palveluja, käyttäjä sitoutuu antamaan tosia ja tarkkoja tietoja (mukaan lukien rajoituksetta käyttäjän laskutustiedot, joihin kuuluvat muun muassa luottokortin numero ja vanhenemispäivä) ja maksamaan kaikki EA:n ostotapahtumaan liittämät tilausmaksut ja verot.

7. Hinnoittelu.

Käyttäjän maksama hinta (”Ostohinta”) on se hinta, joka on merkitty tilausvahvistusviestiin, jonka EA lähettää käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Jos käyttäjä asuu Euroopassa, Ostohintaan sisältyy asiankuuluva arvonlisävero (ALV). EA pidättää oikeuden muuttaa Battlefield-palveluiden Ostohintaa ja sisältöä. Jos Battlefield-palveluiden hinta tai sisältö on asianmukaisilla verkkosivuilla ilmoitettu väärin käyttäjän tehdessä tilausta kyseisestä tuotteesta tai palvelusta ja käyttäjä ottaa yhteyttä EA:han ilmoittaakseen virheellisistä tiedoista, EA (i) tarkentaa käyttäjälle oikean Ostohinnan tai sisällön; ja (ii) pyytää käyttäjää vahvistamaan, haluaako tämä ostaa kyseisen tuotteen tai palvelun sen oikealla Ostohinnalla tai sisällöllä. Tapauksesta riippuen EA myös ilmoittaa ajanjakson, jonka aikana tarjous tai Ostohinta on voimassa. Jos käyttäjä ei halua tehdä ostosta EA:n ilmoittamalla Ostohinnalla tai sisällöllä, EA palauttaa jo maksetun summan lyhentämättömänä.

8. Maksu.

Käyttäjä voi maksaa Battlefield-immateriaalivaluutan joko luottokortilla tai muilla EA:n hyväksymillä laskutus- ja maksupalveluilla (kuten PayPal, Trialpay, Paymo ja PayByCash), jotka on ilmoitettu pelin sivustolla. Mikäli käyttäjä maksaa Battlefield-immateriaalivaluuttansa luottokortilla, hänen tulee tilauksen yhteydessä ilmoittaa luottokorttitietonsa. Tuotteita ei lähetetä eikä palveluiden käyttöä voi aloittaa, ennen kuin luottokortin myöntänyt taho tai muu laskutus- tai maksupalvelu on vahvistanut tiedon siitä, että kortilla tai muulla hyväksytyllä maksutavalla voi maksaa tilatut tuotteet tai palvelut. Mikäli käyttäjä käyttää vaihtoehtoista laskutus- tai maksutapaa, hänen tulee noudattaa kolmannen osapuolen ehtoja ja sääntöjä, jotka ovat saatavilla kyseiseltä kolmannelta osapuolelta. Käyttäjä joutuu ehkä luomaan tilin kyseisen palveluntarjoajan sivustolla ja antamaan kyseiselle palveluntarjoajalle tilinumeronsa tai luottokorttitietonsa. Battlefield-palveluiden käsittelyyn ja sisällön lataamiseen liittyvät kustannukset määräytyvät Internet-palveluntarjoajan mukaan. Käyttäjän tulee itse selvittää tiedot Internet-palveluntarjoajansa ehdoista ja säännöistä.

9. Sopimuksen täytäntöönpano.

Battlefield-immateriaalivaluutta on käyttäjän saatavilla heti, kun osto on suoritettu. Jos käyttäjä asuu Euroopan unionissa ja ostaa tuotteen tai palvelun EA:lta, hänellä on oikeus vetäytyä kaupasta neljäntoista päivän sisällä ostopäivästä, alkaen ostotapahtumaa seuraavasta päivästä (”Peruuttamisaika”). Käyttäjän tulee kuitenkin huomata, että hän menettää oikeutensa vetäytyä kaupasta, mikäli EA aloittaa palveluntarjoamisen ennen peruuttamisajan päättymistä. Vastaavasti käyttäjän tulee huomata, että mikäli hän ostaa EA:lta Battlefield-immateriaalivaluuttaa, vetäytymisoikeutta ei ole, sillä EA aloittaa palvelun tarjoamisen heti kun käyttäjän ostokset on suoritettu. Sopimus ei anna oikeuksia tai mahdollisuuksia korvauksiin muille kuin tämän Sopimuksen tehneille osapuolille. Sovellettavan lainsäädännön mukaan käyttäjällä saattaa olla myös muita kuin tässä käsiteltyjä oikeuksia.

10. Battlefield-immateriaalivaluutan käyttäminen ja vanheneminen.

Käyttöoikeuden voimassaoloaikana käyttäjä voi käyttää Battlefield-immateriaalivaluuttaa valikoidun Battlefield-sisällön lunastamiseen. EA ei takaa minkään Battlefield-palveluihin liittyvän sisältökohteen saatavuutta kaikkina aikoina tai minään tiettynä aikana. EA ei myöskään takaa, että se jatkaa yhdenkään kohteen saatavuutta minkään tietyn ajanjakson ajan. EA pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää Battlefield-sisältökohteita ilman erillistä ilmoitusta. Jos käyttäjän Battlefield-immateriaalivaluuttaa ei ole käytetty kahteenkymmeneenneljään (24) kuukauteen ja tilillä on Battlefield-immateriaalivaluuttaa, käyttäjän Battlefield-immateriaalivaluutta vanhenee ja käyttäjän tili voidaan sulkea käyttämättömänä. Kun käyttäjä -- tai EA alla määritetyllä tavalla -- on lunastanut Battlefield-immateriaalivaluutallaan Battlefield-sisältöä, sisältöä ei voi enää palauttaa tai vaihtaa eikä sitä hyvitetä Battlefield-immateriaalivaluuttaa, rahaa tai muita tuotteita tai palveluja vastaan.

11. Battlefield-sisältö.

Kun käyttäjä hankkii Battlefield-sisältöä, hän saa rajatun käyttöoikeuden, joka oikeuttaa käyttämään Battlefield-sisältöä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin sellaisten sallittujen Battlefield-palveluiden yhteydessä, jotka EA määrittää aika ajoin. EA pidättää kaikki Battlefield-sisältöön liittyvät oikeudet, oikeusvaatimukset ja osuudet, mukaan lukien kaikki näihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalisen omaisuuden muodot. Sopimus kattaa ainoastaan Battlefield-sisällön EA:lle kuuluvat immateriaalioikeudet, ja se ei sisällä mitään oikeuksia muihin patentteihin tai immateriaalioikeuksiin. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa tai peittää mitään Battlefield-sisällön sisältämiä tunnistus- tai tekijänoikeusmerkintöjä tai muita immateriaalioikeuksiin viittaavia merkintöjä.

12. Battlefield-immateriaalivaluutan saatavuus.

Battlefield-immateriaalivaluuttaa voi olla vain EA-tilillä, joka kuuluu lailliselle asukkaalle maassa, jossa Battlefield-palveluihin pääsy ja niiden käyttö sallitaan. Battlefield-immateriaalivaluuttaa voi ostaa tai hankkia vain EA:lta EA:n verkkosivuillaan tarjoamilla tai EA:n erityisesti myöntämillä tavoilla. EA pidättää oikeuden kieltäytyä Battlefield-immateriaalivaluutan hankkimispyynnöistä, ja EA pidättää oikeuden rajoittaa tai estää Battlefield-immateriaalivaluutan hankintaan liittyvä pyyntö minkä tahansa syyn nojalla.

13. Peruuttaminen ja estäminen.

EA voi peruuttaa tai väliaikaisesti estää käyttäjän pääsyn tai käyttöoikeuden Battlefield-immateriaalivaluuttaan, Battlefield-palveluihin tai käyttäjän EA-tiliin oman harkintansa mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta, jos a) käyttäjä ei ole noudattanut tätä Sopimusta tai EA:n palveluehtoja; tai b) EA epäilee Battlefield-palveluihin ja/tai Battlefield-immateriaalivaluuttaan liittyvää petosta tai väärinkäytöstä tai mitä tahansa laitonta toimintaa, joka liittyy käyttäjän rekisteröimään tai käyttämään tilijäsenyyteen.

14. Palvelujen lakkauttaminen.

Käyttäjä hyväksyy, että EA voi lakkauttaa Battlefield-immateriaalivaluutan ja Battlefield-palveluiden saatavuuden koska tahansa ja ilman, että EA on millään tavoin asiasta korvausvelvollinen. Mikäli EA lakkauttaa Battlefield-palveluiden tuen, asiasta ilmoitetaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää aiemmin sivustolla http://www.ea.com/2/service-updates.

15. Muiden takuiden poissulkeminen.

BATTLEFIELD-PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”. EA EI MYÖNNÄ MITÄÄN BATTLEFIELD-PALVELUIHIN, BATTLEFIELD-SISÄLTÖÖN TAI BATTLEFIELD-IMMATERIAALIVALUUTTAAN LIITTYVIÄ TAKUITA. EA KIELTÄÄ LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKKI SUORAT JA VÄLILLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EA EI TAKAA, ETTÄ BATTLEFIELD-PALVELUIDEN, MINKÄÄN TILIEN TAI NIIDEN TUKIJÄRJESTELMIEN TAI VERKKOSIVUSTOJEN (YLEISESTI ”EA-PALVELUT”) TOIMINTA TAI TOIMIVUUS ON HÄIRIÖTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ EA-PALVELUIDEN MAHDOLLISET PUUTTEET TAI VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ MITKÄÄN EA-PALVELUT TAI NÄIDEN EA-PALVELUIDEN TUOTTAMISEEN KÄYTETTÄVÄT PALVELIMET EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA TEKIJÖITÄ TAI KOMPONENTTEJA. KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT HYVÄKSY KULUTTAJANSUOJAN EPÄÄMISTÄ TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE JOKAISTA KÄYTTÄJÄÄ.

16. Vahingonkorvausvastuun rajoitus.

EA EI OLE MINKÄÄNLAISESSA VAHINGONKORVAUSVASTUUSSA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI SUORAT, EPÄSUORAT, SATUNNAISET, VÄLILLISET, ERITYISET TAI RANGAISTUKSENALAISET VAHINGOT JA VAHINGONKORVAUKSIIN LIITTYVÄT KORVAUKSEN SAAJALLE SUORITETTAVAT MAKSUT SEKÄ RANGAISTUKSENOMAISET MAKSUT) LIITTYEN EA:N PALVELUIDEN, BATTLEFIELD-IMMATERIAALIVALUUTAN TAI BATTLEFIELD-SISÄLLÖN TOIMINTAAN TAI TOIMINTAKELPOISUUTEEN (TAI NIIDEN PUUTTEESEEN) RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO EA SAANUT SELKEÄÄ TIETOA VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, SEKÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VAHINGONKORVAUSVAATIMUS SOPIMUKSEEN, SIVIILIKANTEESEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN TAI SUORAAN TAI MUUHUN VASTUUSEEN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAINEN EA:N TÄYSIMÄÄRÄINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU EI YLITÄ KÄYTTÄJÄN BATTLEFIELD-IMMATERIAALIVALUUTASTA MAKSAMAA SUMMAA. HUOLIMATTA EDELLÄ MAINITUSTA MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ EI RAJOITA EA:N VAHINGONKORVAUSVASTUUTA VILPILLISISTÄ VÄÄRISTÄ TIEDOISTA, KUOLEMANTAPAUKSISTA TAI HENKILÖKOHTAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT EA:N LAIMINLYÖNNISTÄ, TAI MISTÄÄN MUUSTA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA. KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT HYVÄKSY VASTUUN EPÄÄMISTÄ TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE JOKAISTA KÄYTTÄJÄÄ.

17. Oikeuksien pidättäminen.

EA pidättää oikeuden ryhtyä kaikkiin käytettävissä oleviin laki- ja teknisiin toimiin, mukaan lukien siviili- ja rikosoikeudelliset toimet, kaikissa tapauksissa, joissa rikotaan tätä Sopimusta tai palveluehtoja. Vaikka EA ei erityisesti valvoisi tämän Sopimuksen tai palveluehtojen noudattamista jokaisen yksittäisen käyttäjän kohdalla, se ei millään tavoin merkitse EA:n luopuvan mistään oikeuksista.

18. Sähköinen sopimus.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että napsauttaessaan tilauksen yhteydessä ostopainiketta tai vastaavaa painiketta hän tekee tuotteesta laillisesti sitovan tarjouksen. Käyttäjä suostuu (i) käyttämään sähköistä kommunikointia sopimusten ja tilausten tekoon; ja (ii) vastaanottamaan sähköisesti ilmoituksia, ehtoja sekä tietoja kaupankäynnistä, jonka hän aloitti tai saattoi päätökseen Internetin välityksellä. Käyttäjällä on oikeus kumota suostumuksensa näihin kohtiin, mutta tällaisessa tapauksessa EA saattaa perua käyttäjän pääsyn Battlefield-palveluihin. Jos käyttäjä ei suostu vastaanottamaan ilmoituksia sähköisesti, hänen on lopetettava Battlefield-palveluiden käyttäminen. Kun käyttäjä tilaa EA:n tuotteita tai palveluja Internetin välityksellä, hän vahvistaa, että hänellä on mahdollisuus käyttää Internetin välityksellä aloitettuihin tai päätökseen saatettuihin kauppoihin liittyvien sähköisten dokumenttien vastaanottoon tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita.

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Geneva, Switzerland.